Více o zkouškách strážníků obecní policie

Základní informace o zkouškách pro "městské strážníky"

Strážník vykonává své povolání jako zaměstnanec obce, na rozdíl např. od příslušníků Policie České republiky nebo Hasičského záchranného sboru, kteří vykonávají svoji činnost ve služebním poměru.

Podmínky pro vykonávání povolání strážníka:

  • bezúhonný a spolehlivý občan České republiky starší 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

Osvědčení s platností 5 let získá čekatel nebo strážník na základě úspěšného absolvování zkoušky před komisí Ministerstva vnitra. Zkouška se skládá z písemného testu a ústního přezkoušení. Čekatel musí tuto zkoušku složit na počátku svého působení v obecní policii a dále jako strážník opakovat každých 5 let. Po úspěšném vykonání čtvrté zkoušky vydá ministerstvo strážníkovi osvědčení na dobu neurčitou.

Obec je povinna zabezpečit školení čekatelů a strážníků před zkouškou. Školení probíhá ve specializovaném školicím zařízení s akreditací Ministerstva školství nebo v obdobném zařízení obecní policie.

Další informace o problematice obecní (městké) policie naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR, v Zákoně č. 553/1991 Sb. o obecní policii a Vyhlášce č. 418/2008 Sb.. Informace k náboru naleznete na stránkách příslušné obecní policie, např. krajských měst:

Přejít ke zkouškovému testu

NEPŘEHLÉDNĚTE Zkoušky pro strážníky ve Vašem mobilu...

Zkoušky pro strážníky obecní policie v iPhone Zkoušky pro strážníky obecní policie v Androidu